Design of Concurrent Software

There is a description in English

Det finns en utförligare artikel som beskriver metodiken.

Kursen lär ut en direkt metodik att göra design av samtidig programvara i Ada. Deltagarna lär sig att konstruera enkla, eleganta och låsningsfria system.

Kursen introducerar en metodik kallad "Entety-life modelling (ELM)", som används för att modellera samtidig programvara och särskilt realtidssystem där programvara skall kontrollera ett antal fysiska resurser. ELM baseras på en teori om samtidighet som appliceras på såväl problemdomän som programdomän.

Kursen är avsedd för de som konstruerar parallellt exekverande system. Exemplen med tasks är från Ada 83 och Ada 95. Kunskaper i Ada tasking krävs men idéerna är användbara även i system som inte skrivs i Ada. Kursen är användbar för den som vill ha en djupare förståelse för tasking och samtidighet.

Bo Sandén doktorerade vid KTH 1978 och är sedan 1987 professor vid George Mason University, USA. Hans idéer finns presen-terade i CACM, ett antal böcker och vid åtskilliga internationella konferenser. Som kursmaterial används bland annat hans senaste bok "Software Systems Construction with Examples in Ada", Prentice-Hall, 1994.

Bo I. Sandén, Colorado Technical University, USA

Teknik för att undvika sådana situationer.

Exempel: Kontrollsystem för hiss

Gå till Kalendarium