Kurser i Ada

Kalendarium

Vi har nu givit kurser i Ada och systemutveckling sedan 1985.
Under dessa år har vi arbetat med ett språk som på ett unikt sätt är standardiserat, Ada 83, Ada 95 och de senare åren med Ada 2005.

Med få undantag är Ada 95 en utvidgning av den tidigare standarden - de flesta program skrivna i Ada 83 går att använda i den nya standarden utan ändringar. De viktigaste nyheterna är utvidgningar för objektorienterad programmering och förbättrad realtidshantering. Kurserna i Ada behandlar nu genomgående Ada 2005. Vi talar klart om när vi behandlar ett tillägg jämfört med Ada 83/95. Vi anger också riktlinjer till hur de som fortfarande använder Ada 83/95 bör konstruera program för att underlätta ett bra utnyttjande av Ada 2005 i framtiden.

Man talar om programvarukris. Stora programsystem blir ofta försenade. De svarar inte mot uppställda krav. Underhåll och vidareutveckling blir dyrare än planerat.

Ada har tillkommit som ett svar på denna kris. Språket stöder moderna principer för god programkonstruktion. Språket har, i likhet med COBOL, tillkommit på initiativ av USA:s försvarsdepartement. På ett unikt sätt är språket en standard. ANSI standard kom 1983 och ISO standard 1987. Den nya standarden antogs 2005.

Ada grundkurs, 5 dagar

Målgrupp

Kursen vänder sig till de som kan programmering. Det är en fördel om man har erfarenhet av språk som C, C++, Java, Pascal eller Simula.

Uppläggning

Kursen består av föreläsningar och praktiska övningar med handledning. Vi lär ut alla väsentliga delar i Ada. Vi betonar Adas starka typbegrepp och hur detta understöder problemlösning på en annan abstraktionsnivå än man är van vid från andra programmeringsspråk. Redan i de första uppgifterna illustrerar vi de mekanismer som finns i Ada för modularisering av program. God metodik betonas med utgångspunkt från en objektorienterad inriktning. Den i Ada så viktiga parametriseringen av program övas i en programmeringsuppgift där lösningen stegvis generaliseras med s k generiska enheter. Parallella processer behandlas och illustreras med flera programmeringsuppgifter.

Översiktligt program:

Material:

J P G Barnes: Programming in Ada 2005, Addison Wesley 2006

Kurspärm

Gå till början av denna sida

 

Ada fortsättningskurs , 3 dagar

Målgrupp

Kursen riktar sig till de som söker fördjupade kunskaper i Ada. Särskild tonvikt läggs på nyheterna i Ada 2005.

Uppläggning

Kursen består av föreläsningar och övningar. Vi illusterar med utförliga exempel de nya möjligheterna till objektorienterad programmering och kraftigt förbättrad realtidshantering. Deltagarna kommer att förstå hur nyheterna i Ada 2005 kan påverka pågående och planerade projekt.

Översiktligt program

Objektorienterad programmering

Accesstyper

Hierarkiska bibliotek

Processer ("tasks") och realtime-annexet

Distribuerad programmering

Gränsnitt till andra miljöer

Övriga annex

Diverse

Material

   

Kurspärm

Gå till början av denna sida

Windowsutveckling med Ada

Kursen består av föreläsningar och övningar. Kursen kan också ges som endags orientering. Läs recension från tidigare framförande.

Målgrupp

Bra kunskaper i Ada 2005. Kunskaper om Windows som användare. Men kunskaper i C är värdefulla liksom kännedom om idéerna i C++ och traditionell utveckling i Windows.

Uppläggning

Kursen består av föreläsningar och övningar på dator.

Översiktligt program:

Material:

Kurspärm

Gå till början av denna sida